Indien iemand gebruik maakt van een logo of naam waarbij verwarring ontstaat met uw merk, is er sprake van een merkinbreuk. Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom geeft een ruime bescherming voor merken. Het verdrag kent vier criteria voor merkinbreuk (art. 2.20 lid 1 van het Verdrag); er is sprake van merkinbreuk indien aan één van de criteria voldaan is. De merkhouder kan het gebruik van een teken door een ander verbieden:

  • a) wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
  • b) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
  • c) wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
  • d) wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Wanneer is er sprake van inbreuk op een merk?

De situaties onder a) vallen onder klassieke gevallen van namaak. Hierbij wordt een teken dat er hetzelfde uitziet als het merk gebruikt voor dezelfde producten.

Met de situaties onder b) kan worden bedoeld een teken dat sterke gelijkenissen vertoont met het merk en gebruikt wordt in een soortgelijke branche. Bovendien moet er hier sprake zijn van verwarring bij het publiek over of het nou gaat om het merk dan wel of er een associatie wordt gemaakt tussen het merk en de inbreuk.  

In situaties onder c) bestaat er een teken dat er hetzelfde uitziet als het merk of er sterk op lijkt en wordt dit teken niet voor dezelfde producten gebruikt. Wel is vereist dat het merk bekend is in de Benelux en dat er zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken van het teken of dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

In situaties onder d) bestaat er een teken dat niet als merk wordt gebruikt (maar bijvoorbeeld als handelsnaam). Desondanks wordt zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het merk of wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

In het geval één van bovenstaande situaties zich voordoet, is er sprake van een merkinbreuk.

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
Mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
Mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Copyright © Law and More. Alle rechten voorbehouden. Gecreëerd door Seocreed

Merkenrecht